https://www.calameo.com/read/0050634752af48d8cc589

Terapie doustne, 2024   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik dla chorych na czerniaka, 2023   Zobacz lub   Pobierz
Porozmawiajmy o chłoniakach. Poradnik pacjenta, 2023   Zobacz lub   Pobierz
Dieta przeciwnowotworowa, 2023   Zobacz lub   Pobierz
O faktach na temat wirusa HPV, 2023   Zobacz lub   Pobierz
Diagnostyka molekularna w leczeniu nowotworów BRCA-zależnych. Raport kwiecień 2023   Zobacz lub   Pobierz
Badam się, więc jestem spokojna. Krótki przewodnik po profilaktyce i diagnostyce raka piersi - ulotka, 2023   Zobacz lub   Pobierz
Co wiemy o nowotworach i jak je postrzegamy? - raport   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik Pacjenta "Prostatahistoria" 2022   Zobacz lub   Pobierz
Raport "Najpilniejsze potrzeby kobiet z zaawansowanym rakiem piersi w Polsce oczami pacjentek - Rekomendacje zmian"   Zobacz lub   Pobierz
Chirurgia robotowa w Polsce - RAPORT 2022   Zobacz lub   Pobierz
Zapobieganie powikłaniom kostnym w chorobach nowotworowych. Stan obecny i rekomendacje. - Raport 2022   Zobacz lub   Pobierz
Prostata - notatnik pacjenta 2022   Zobacz lub   Pobierz
Raport dotyczący sytuacji pacjentów hematoonkologicznych w Polsce 2021 - Aneks   Zobacz lub   Pobierz
Raport dotyczący sytuacji pacjentów hematoonkologicznych w Polsce 2021   Zobacz lub   Pobierz
Jednoczasowa radiochemioterapia w leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego, nieoperacyjnego raka płuca 
 - Raport 2021
  Zobacz lub   Pobierz
Chirurgia robotowa w Polsce - RAPORT 2021   Zobacz lub   Pobierz
Jak rozmawiać o zaawansowanym raku piersi - poradnik dla lekarzy   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik dla pacjentek Z ZAAWANSOWANYM RAKIEM PIERSI I ICH BLISKICH   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik dla kobiet z wczesnym rakiem piersi   Zobacz lub   Pobierz
Praktyczny poradnik wiedzy i wsparcia dla pacjentek z zaawansowanym hormonozależnym rakiem piersi, 2021   Zobacz lub   Pobierz
Wyniki ankiety:Poziom wiedzy na temat dostępności badań genetycznych w ramach "Programu opieki
nad rodzinami wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika", 2021
  Zobacz lub   Pobierz
Poradnik "Ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL)", 2021   Zobacz lub   Pobierz
Raport "Oranizacja i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów diagnozowanych i leczonych
z powodu gruczołu krokowego ze szczególnym uwzględnieniem programu lekowego", 2020
  Zobacz lub   Pobierz
Poradnik "Jak przekazać dziecku informację o chorobie nowotworowej", 2020   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik " Cichy Bohater. Rola opiekuna w procesie leczenia pacjentów onkologicznych", 2020   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik "Rak Płuc - Poradnik dla pacjenta i jego bliskich", 2020   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik "ABC pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytową", 2020   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik "Razem w Immuno-onkologii", 2020   Zobacz lub   Pobierz
Prostata historia, ulotka A5, 2019   Zobacz lub   Pobierz
Terapie spersonalizowane, 2019   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik "Breastfit. Kobiecy biust. Męska sprawa" 2019   Zobacz lub   Pobierz
Suplement do poradnika "Breastfit. Kobiecy biust. Męska sprawa" 2019   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik "Hematoonkologia" 2019   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik "Rak piersi, co warto wiedzieć." 2019   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik "Mundur nie zbroja" 2019   Zobacz lub   Pobierz
Poradnik "Onkoedukacja. Świadomy pacjent, czyli to co każdy pacjent wiedzieć powinien o swoich prawach" 2018   Zobacz lub   Pobierz
"Hematologia - Poradnik pacjenta" 2018   Zobacz lub   Pobierz-->
Ulotka "Biologiczne leki biopodobne w pytaniach" 2018   Zobacz lub   Pobierz
"Prostatahistoria - Poradnik pacjenta" 2018   Zobacz lub   Pobierz
"Trenuj BreastFit" -  ulotka 2018 DL-Z.   Zobacz lub   Pobierz
"Hematologia - Poradnik pacjenta" 2018. Wydanie II, rozszeżone.   Zobacz lub   Pobierz
"Rak piersi nie ma metryki" (2017-10-23)   Zobacz lub   Pobierz
"O raku przy kawie 2017"   Zobacz lub   Pobierz
"2016 - Nowoczesne terapie onkologiczne - podskórne"   Zobacz lub   Pobierz
"2016 - Warto wiedzieć więcej"   Zobacz lub   Pobierz
2016 - Poradnik "Nie ból się" - www.niebolsie.pl, 2016   Zobacz lub   Pobierz

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz