FUNDACJA ONKOCAFE - RAZEM LEPIEJ powstała w 2014 roku z inicjatywy Anny Kupieckiej. W 2010 roku Anna Kupiecka zachorowała na nowotwór piersi, a w 2012 na Facebooku założyła grupę pod nazwą "Fakraczki", w której kobiety dotknięte chorobą nowotworową dzielą się swoimi doświadczeniami zdobytymi w procesie leczenia. Wtedy też zaczęła organizować pierwsze spotkania dla Pacjentów - wsparcie jakie dawali dają sobie wzajemnie, ostatecznie stało się inspiracją dla powołania organizacji. Dzięki temu, że fundacja jest naturalną kontynuacją nieformalnej grupy wsparcia, od początku jesteśmy bardzo blisko pacjentów i możemy skutecznie odpowiadać na ich potrzeby.

3Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych oraz zapewnienia wsparcia dla osób zarówno w trakcie diagnozy i leczenia onkologicznego jak i po zakończonym leczeniu. Wspieramy również rodzinę i najbliższe otoczenie pacjentów. Nasze główne obszary działań:

 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne - pacjenci zgłaszają się do nas w celu zasięgnięcia porady w zakresie organizacji leczenia - zaraz po diagnozie czują się zagubieni w systemie ochrony zdrowia, nie wiedzą gdzie warto podjąć leczenie, jakie pytania mogą/powinni kierować do lekarzy, jakie są dostępne opcje terapeutyczne, albo czy przysługuje im wsparcie socjalne, psychologiczne czy rehabilitacyjne. W naszej codziennej działalności jesteśmy dla nich przewodnikiem w procesie leczenia onkologicznego;

 • prowadzenie >>>Klubu Pacjenta OnkoCafe<<< skupiającego osoby chore onkologicznie - celem Klubu jest integracja środowiska pacjenckiego, wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie w procesie terapii. Cele te realizujemy poprzez regularne spotkania Klubu Pacjenta. Spotkaniom towarzyszą zajęcia ruchowe (joga, zumba, nordic walking i in.), spotkania z ekspertami (m.in. onkolodzy, dietetycy, psychoterapeuci i psychoonkolodzy) oraz warsztaty arteterapii, automasażu, zdrowego gotowania i in.;

 • indywidualne konsultacje z ekspertami - nasi psychoonkolodzy / psychoterapeuci udzielają bezpłatnych konsultacji pacjentom i ich bliskich stacjonarnie /telefonicznie /online zarówno w trypie doraźnej interwencji kryzysowej jak i długotrwałej terapii. Oferujemy również wsparcie dietetyków w zakresie żywienia na różnych etapach leczenia oraz konsultacje z onkologiem;
 • bezpośrednia działania na rzecz edukacji i społeczeństwa - od 2020 roku prowadzimy szkolenia Ambasadorek Profilaktyki BreastFit, czyli aktywistek z mniejszych miejscowości w całej Polsce, które wyposażamy w fantomy i materiały edukacyjne umożliwiając im samodzielne upowszechnianie idei samobadania piersi i edukowanie w regionach, w których działają na codzień. Do tej pory przeszkoliliśmy 81 Ambasadorek - kobiet zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz działaczek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kobiety w Centrum. Rekrutujemy je spośród tysiecy uczestniczek regionalnych Akademii Kobiet w Centrum, gdzie oganizujemy panele dotyczące profilaktyki. Naszym Ambasadorkom zapewniamy stałe wsparcie w ich misji. 

Prowadzimy również liczne szkolenia dla służb mundurowych i firm.Przez 9 lat naszej działalnosci stworzylismy bazę wiedzy pod postacią >>>poradników<<< oraz >>>filmów edukacyjnych<<< dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.

 • reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych - rzecznictwo interesów to działania, których efektem są korzystne dla pacjentów rozwiązania systemowe i decyzje refundacyjne. Każdego dnia wraz z innymi organizacjami pacjenckimi pracujemy na to, by pacjenci onkologiczni w Polsce byli leczeniu według najnowocześniejszych standardów: jesteśmy członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, jesteśmy członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej, współpracujemy z instytucjami, parlamentarzystami i stroną rządową, pełnimy rolę doradczą i rekomendujemy propozycje rozwiązań. 
 • wsparcie nauki i edukacji w zakresie onkologii oraz wzrostu świadomości społecznej na temat chorób onkologicznych - prowadzimy kampanie edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim dotyczące różnych rodzajów nowotworów i ich profilaktyki, w tym m.in.:

  >>>BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa<<<- kampania swoją pierwszą odsłonę miała w 2016 roku. Naszym celem jest zachęcanie do systematycznych badań oraz zaangażowanie mężczyzn w profilaktykę bliskich im kobiet. Opracowaliśmy instrukcje treningu BreastFit: solo (samobadanie) oraz dla par (wyjaśniającą jak prawidłowo badać piersi partnerki). Hasła kampanii „Trenuj BreastFit” i „Dbam o klatę” odbiły się szerokim echem w mediach i do dziś są motywacją dla tysięcy kobiet i mężczyzn do działań w obszarze profilaktyki raka piersi. W 2022 roku zasięg VII edycji kampanii wyniósł 48,1 mln a dotarcie 3,9 mln. Jednym z najważniejszych działań są zapoczątkowane w 2020 roku szkolenia Ambasadorek Profilaktyki BreastFit. Nieodłączynm elementem kampanii jest również wydawany co roku kalendarz "Power of Community", którego bohaterami są wsperający nas od lat crossfitowcy. Dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczamy na wsparcie psychologiczne pacjentów i działania Klubu Pacjenta. W 2022 roku kampania otrzymała wyróżnienie w kategorii Superlodołamacz w ogólnopolski konkursie „Lodołamacze”. Tytułem „Lodołamaczy” wyróżnia się instytucje, firmy i osoby, które jako cel działalności stawiają sobie eliminowanie barier społecznych. 

  >>>ProstaTaHistoria<<<  - w ramach kampanii przełamujemy społeczne tabu wokół raka gruczołu krokowego i prowadzimy szeroką edukację dotyczącą ryzyka zachorowania na raka prostaty, metod wykrywania i możliwości leczenia, jak również zachęcamy do regularnego badania swojego stanu zdrowia, wskazując korzyści jakie można odnieść dzięki odpowiednio wczesnemu wykryciu choroby. W ramach kampanii opracowaliśmy poradnik skierowany do pacjentów z rakiem prostaty, który ma za zadanie pomóc im odnaleźć się w trudnej sytuacji diagnozy. Zrealizowaliśmy również kilka serii filmów zarówno z ekspertami (urolodzy, onkolodzy, psychoonkolodzy, radioterapeuci i in.) jaki i z pacjentami, którzy dzielą się swoimi historiami. Prowadzimy również grupę wsparcia „Rak prostaty – co warto wiedzieć i jak wspierać” na Facebooku (480 członków). Organizujemy warsztaty dla mediów, które dostarczają dziennikarzom wiedzę na temat realnych potrzeb pacjenta z rakiem prostaty oraz szkolenia dla lekarzy urologów dotyczące dobrej komunikacji z pacjentem.

  >>>HematoKoalicja<<<  to porozumienie czterech organizacji pacjenckich: Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej, Fundacji Onkologicznej Alivia, Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec i Stowarzyszenia PARS - Polskie Amazonki Ruch Społeczny, które wspólnie w 2021 roku podjęły działania edukacyjne zmierzające do zwrócenia społecznej uwagi na kwestie takie jak: profilaktyka chorób hematoonkologicznych, wczesna diagnostyka, właściwa ścieżka leczenia, dostęp pacjentów do nowoczesnych metod leczenia, komunikacja lekarz – pacjent. Pośród szeregu aktywności podejmowanych przez HematoKoalicję wśród najbardziej istotnych było opracowanie Raportu o sytuacji pacjentów hematoonkologicznych, którego premiera miała miejsce na początku 2022 roku.

  >>>Onkopomocnik<<< - obserwując statystyki szczepień w Polsce w 2021 r., dostrzegliśmy, że duża liczba osób w różnym wieku, wśród nich osoby aktywne zawodowo i społecznie nie zdecydowała się na szczepienie przeciwko COVID19. Pracując na co dzień z pacjentami przewlekle chorymi, których odporność jest w naturalny sposób obniżona, dostrzegliśmy realne niebezpieczeństwo, jakie może oznaczać dla nich przypadkowy kontakt z osobami które nie są zaszczepione i mogą być nosicielami wirusa lub przechodzić chorobę bezobjawowo. Stąd idea kampanii Onkopomocnik, adresowanej do niezaszczepionych osób. Celem kampanii było zachęcenie Polaków do stania się Onkopomocnikami, czyli wzięcia na siebie odpowiedzialności za zbudowanie odporności populacyjnej i szczepienia się przeciwko COVID-19 z myślą o osobach przewlekle chroych.
  W 2022 roku Onkopomocnik skupił się na profilaktyce i wczesnej diagnostyce raka płuca. Rak płuca jest obecnie najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworu w Polsce. Co roku rozpoznawany jest u około 14 tys. mężczyzn i ponad 7 tys. kobiet. W ramach kampanii we współpracy z ekspertami w dziedzinie genetyki i onkologii przygotowaliśmy materiały, z których dowiesz się jakie są pierwsze objawy raka płuca, a także jak powinna przebiegać szczegółowa diagnostyka. Onkopomocnik pomaga odnaleźć się w nowej i nieznanej sytuacji jaką jest diagnoza.

  >>>ThinkPink<<< - to kampania edukacyjna powstała we współpracy z firmą Purella SuperFoods i Ewą Chodakowską w ramach Różowego Października. Celem akcji jest zachęcenie kobiet w każdym wieku do regularnych badań, zwiększanie świadomości w zakresie metod profilaktyki raka piersi oraz międzypokoleniową integrację kobiet. #ThinkPink motywuje do przełamywania tabu w rozmowach z bliskimi kobietami na temat zdrowia i zachęcania ich do dbania o swój dobrostan. Stałym elementem kampanii jest limitowany różowy batonik BeRaw. 10% z jego sprzedaży Purella przekazuje na wsparcie podopiecznych naszej Fundacji.

  >>>Mundur nie Zbroja<<< - kampania edukacyjna skierowana do służb mundurowych, zwłaszcza strażaków, a jej celem jest zwiększenie świadomości z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej. Priorytetami działań jest zbudowanie wiedzy i wyrobienie zdrowego nawyku wykonywania regularnych badań, a także edukowanie na temat leczenia onkologicznego. W Polsce, każdego dnia około 30 tysięcy strażaków wykazuje się bohaterstwem w walce z żywiołami przyrody, codziennie wystawiają na ryzyko swoje zdrowie. Niebezpieczna praca naraża na wystąpienie nowotworu. To bardzo często młodzi ludzie, otoczeni bliskimi i rodziną, którzy tak jak i oni sami, przeżywają każdą akcję ratunkową. Natłok codziennych obowiązków i trud podejmowanej pracy sprawia, że zapominają o profilaktyce i badaniach przesiewowych, które, tak jak i oni, potrafią ratować życie. Idea kampanii wynika z chęci zwrócenia uwagi odbiorcom a także mediom, że nasi bohaterzy – strażacy, codziennie ratują zdrowie innych, w tym wszystkim zapominając o swoim.

 

Kampania BreastFit 10

 

WŁADZE FUNDACJI

Anna Kupiecka - założycielka i prezeska Zarządu

RADA NADZORCZA
Robert Zawadzki - przewodniczący
Bozena Kosińska-Krauze - v-ce przewodnicząca
dr Marta Dąbrowska-Bender- członkini

NR KONTA FUNDACJI : PKO BP 59 1020 1068 0000 1002 0253 2166

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz