20.11.2022 Odpowiedź na pismo z dnia 14.07.2022 w sprawie Programu profilaktyki raka piersi (mammografia)
Zobacz
14.07.2022 Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie Programu profilaktyki raka piersi (mammografia) Zobacz
27.05.2022  Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rezerwy szczepionek  Zobacz
09.12.2021  Pismo w sprawie refundacji terapii stosowanych w leczeniu raka prostaty. Zobacz
01.12.2021 Pismo organizacji pacjenckich w sprawie zakresu objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu dla leku Kadcyla Zobacz
21.12.2021 Odpowiedź na pismo z dnia 01.12.2021 w sprawie zakresu objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu dla leku Kadcyla Zobacz
20.10.2021 Stanowisko Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej w związku z publikacją projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które wejdzie w życie 1 listopada br. Zobacz
15.10.2021  Apel organizacji pacjentów w sprawie szczepień przeciw pneumokokom Zobacz
11.09.2021        Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do Fundacji Onkocafe - Razem Lepiej, w sprawie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.                                                                                                                         Zobacz   
 26.08.2021   Pismo w sprawie leczenia raka piersi w Polsce  Zobacz
19.02.2024 Pismo w sprawie raka szyjki macicy / HPV DNA Zobacz
04.03.2024 Pismo w sprawie spotkania dotyczącego aktualizacji programu lekowego raka gruczołu krokowego  Zobacz
30.04.2024 Pismo w sprawie spotkania poświęconego wypracowaniu docelowego kształtu schematu leczenia raka gruczołu krokowego Zobacz

 

 

Fundacja OnkoCafe jest reprezentantem pacjentów w ogólnopolskim dialogu zmierzającym do opracowania systemowych rozwiązań usprawniających leczenie i poprawiających komfort życia pacjentów onkologicznych.

Poprzez prowadzone działania, aktywnie włączamy się w kreowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Uważamy, że skuteczny system ochrony zdrowia powinien zostać stworzony w oparciu o potrzeby pacjentów, którzy są jego beneficjentami.

  • Jesteśmy członkiem Rady Organizacji Pacjentów prze Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • Jesteśmy członkiem założycielem Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej.
  • Współpracujemy z instytucjami , parlamentarzystami i stroną rządową, pełnimy rolę doradczą i rekomendujemy propozycje rozwiązań.

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz