Od 1 maja obowiązuje nowe obwieszczenie refundacyjne. Na listę leków refundowanych minister zdrowia wpisał kolejne cząsteczki stosowane w onkologii. To kontynuacja pozytywnego trendu, zmniejszającego lukę w dostępie do nowoczesnego i skutecznego leczenia dla polskich pacjentów cierpiących na nowotwory.

Pomimo wielu pozytywnych zmian w ostatnich latach, nadal potrzebujemy przyspieszenia w zapewnianiu dostępu do nowoczesnych technologii lekowych w poszczególnych obszarach terapeutycznych.

Majowa lista leków refundowanych wprowadza wiele zmian dla pacjentów onkologicznych, m.in. cierpiących na mięsaki czy raka podstawnokomórkowego skóry. Jednak istotne rozszerzenie dotyczy przede wszystkim hematoonkologii, gdzie np. refundacją objęto ibrutynib w chłoniaku z komórek płaszcza – długo wyczekiwany w tym wskazaniu. Pozytywne zmiany dotyczą również nowych terapii dla pacjentów ze szpiczakiem, ostrą białaczką szpikową czy chłoniakiem z dużych komórek B.

W imieniu grup pacjentów onkologicznych i hematoonkologicznych składam podziękowania Ministerstwu Zdrowia za wrażliwość na potrzeby w zakresie dostępu do nowoczesnego leczenia. Krok po kroku uzupełniamy białe plamy na liście pilnych potrzeb medycznych kolejnych grup chorych. Cieszę się, że dialog, który nieprzerwanie prowadzimy z przedstawicielami resortu przynosi pozytywne efekty dla naszych pacjentów – skomentowała wprowadzenie nowych cząsteczkowskazań od 1 maja Anna Kupiecka, prezeska naszej Fundacji.

Potrzeby w raku piersi

Nasza Fundacja pod swoją opieką ma wiele grup pacjentów onkologicznych. Jednym z głównych obszarów działania organizacji jest rak piersi. Od wielu lat OnkoCafe prowadzi działania edukacyjne i świadomościowe dla Polek, by poprawić sytuację chorych oraz zwiększyć skuteczność i zasięg działań profilaktycznych. Jednym z obszarów aktywności jest również prowadzenie dialogu z Ministerstwem Zdrowia w sprawie udostępniania nowych terapii.

W raku piersi w ostatnich latach wydarzyło się wiele pozytywnych zmian. Nie jest to jednak choroba jednorodna, dlatego potrzeby w zakresie dostępu do nowych terapii są duże. Dla przykładu w potrójnie ujemnym raku piersi czekamy na dostęp do immunoterapii pembrolizumabem. Pacjentki z HER2 dodatnim rakiem piersi liczą natomiast na szybką refundację trastuzumabu derukstekanu oraz tukatynibu. We wczesnym raku piersi HR+, HER2 oczekujemy na abemacyklib, a w przypadku występowania u pacjentek mutacji BRCA1/BRCA2 olaparyb – także w miejscowo zaawansowanym lub rozsianym HER2 ujemnym raku piersi – wylicza Anna Kupiecka.

2023 rokiem chłoniaków

Chociaż majowa lista refundacyjna uwzględniła szereg potrzeb pacjentów z chłoniakami, to również w tym obszarze potrzebne są dalsze zmiany. Nasza Fundacja wspólnie z Onkofundacją Alivia, Fundacją Carita im. Wiesławy Adamiec oraz Stowarzyszeniem PARS – Polskie Amazonki – Ruch Społeczny, prowadzi projekt pod nazwą HematoKoalicja, by zwrócić uwagę na istotne potrzeby tej grupy pacjentów.

Hematoonkologia to dziedzina, która w ostatnich latach niezwykle dynamicznie się rozwija, jeśli chodzi o pojawianie się nowych technologii lekowych. Wiele w nich ma naprawdę przełomowy charakter, dlatego ubolewamy nad brakiem takich wskazań na tegorocznym wykazie technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności przedstawionym przez AOTMiT. Apelujemy jednak do Ministerstwa o szersze spojrzenie na nowo zarejestrowane technologie i uwzględnienie na ostatecznej liście m.in. potrzeb pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem grudkowym, którzy obecnie po dwóch liniach nie mogą liczyć na nowoczesne leczenie pozwalające uzyskać długotrwałą odpowiedź i przerwę w chorobie. – mówi Anna Kupiecka.

W obszarze chłoniaków potrzeb jest więcej. Zgodnie z trendem udostępniania skutecznych terapii na wcześniejszych etapach leczenia, pacjenci oczekują wdrożenia nowego standardu postępowania w pierwszej linii w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B z zastosowaniem polatuzumabu wedotyny. Pozwoli to zmniejszyć liczbę chorych wymagających drugiej linii leczenia. – Naszym marzeniem jest, by w obszarze refundacji rok 2023 był rokiem chłoniaków i przyniósł kompleksowe rozwiązania dla chorych na nowotwory układu chłonnego – podsumowuje Anna Kupiecka.

Inne wskazania onkologiczne

W kontekście wspomnianych wyżej wczesnych interwencji, warto zwrócić uwagę na konieczność prowadzenia działań na rzecz wykrywania chorób na ich początkowym etapie. Dla przykładu w raku płuca wczesne wykrycie nowotworu pozwala uzyskać zdecydowanie lepsze wyniki leczenia, zwłaszcza przy zastosowaniu najnowszych standardów, czyli połączenia zabiegu chirurgicznego z pooperacyjnym leczeniem adjuwantowym. Oczywiście najskuteczniejszym sposobem na poprawę sytuacji w raku płuca, jak i wielu innych nowotworach są działania o charakterze profilaktycznym, które Fundacja prowadzi od początku istnienia.

W odniesieniu do bieżących pilnych potrzeb onkologicznych, nie można nie wspomnieć o nowotworach ginekologicznych. Stanowią one 2. najliczniejszą, po raku piersi, grupę nowych przypadków nowotworów wśród kobiet w Polsce. W tym obszarze szczególnie istotną uwagę należy zwrócić na raka endometrium. To jedyny nowotwór ginekologiczny, w którym oprócz zachorowalności rośnie również śmiertelność.

W raku endometrium lista potrzeb jest naprawdę długa. Po pierwsze, konieczne jest usystematyzowanie opieki nad pacjentkami i ujednolicenie systemu leczenia. W idealnym scenariuszu pacjentki powinny trafiać do wyspecjalizowanych ośrodków. Konieczne jest podjęcie działań edukacyjnych skierowanych nie tylko do pacjentek, ale również środowiska lekarskiego. Ma to szczególnie istotne znaczenie zwłaszcza w obliczu publikacji nowych wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej – wylicza Anna Kupiecka. – Kolejny krok to także dostęp do nowoczesnego leczenia. Mowa o immunoterapii dostarlimabem w przypadku zaawansowanego i nawrotowego raka endometrium. Ostatnio pojawiła się pozytywna.

Rekomendacja Prezesa AOTMiT dla tego wskazania i liczymy na to, że kolejne obwieszczenie refundacyjne przyniesie już pozytywne wieści dla pacjentek cierpiących na raka endometrium w postaci udostępnienia tej terapii – podsumowuje prezeska Fundacji.

30 marca 2023 godz. 1700 ONLINE 5

Pomagają nam

stra.fw bayer magodent.fw advalue magodent.fw novartis fakraczki.fw osobyprywatne.fw crosfit               

Współpracujemy

pozdrowie.fw pkopd.fw pkopd.fw pkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwpkopd.fwaaa.fwalivia.fwfpzycie.fwinstytut.fwkidl.fwmagodent.fwrak n roll.fwb-life 

Zapisz